Ανακοίνωση

Από Τρίτη 1/3/2022 οι συναντήσεις των ΦτΠ θα γίνονται μόνο τις Τρίτες μετά τις 20:00 (8:00 μμ)