ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Έπειτα από δεκαετίες διεκδικήσεων, έφτασε η μέρα που ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δράσεων για τη βιώσιμη κινητικότητα στο κέντρο της Αθήνας ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Πέραν των πανηγυρισμών, οφείλουμε να επισημάνουμε τέσσερα σοβαρά ζητήματα: Το πρώτο είναι η ανάγκη ενός συνολικότερου σχεδίου. Αντίστοιχες παρεμβάσεις με αυτές που τώρα υλοποιούνται στο κέντρο χρειάζεται να γίνουν σε όλες τις γειτονιές του Δήμου, αλλά και σε όλους τους Δήμους του Λεκανοπεδίου και της Αττικής. Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι νέοι ποδηλατόδρομοι του κέντρου, πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ποδηλάτων ως εκεί. Έχει έρθει η ώρα να δημιουργηθεί δίκτυο μεγάλων ποδηλατικών αξόνων υπερτοπικού χαρακτήρα. Στο Ρυθμιστικό Σχέδιο (Άρθρο 30, παράγραφος 6) προβλέπεται η θεσμοθέτηση μεγάλων ποδηλατικών διαδρομών σε δρόμους όπως η Μεσογείων, η Λένορμαν, η Πειραιώς κλπ. Είναι πλέον καιρός να πραγματοποιηθούν. Το ίδιο ισχύει και για την υλοποίηση του Βόρειου Ποδηλατικού Άξονα, που εκκρεμεί ακόμα. Δεύτερον, είναι ανάγκη να υποστηριχθούν οι ποδηλατικές διαδρομές, με συμπληρωματικές υποδομές, όπως οι χώροι στάθμευσης ποδηλάτων σε πολλά σημεία. Επιπλέον, απαιτείται η προστασία τους, όχι μόνο με διαχωριστικά, αλλά ιδιαίτερα με διαρκή και αυστηρή επιτήρηση, ώστε να αποφευχθεί η αχρήστευση των νέων διαδρομών από κάθε είδους καταπατητές. Παράλληλα, πρέπει να μην περιοριστούν, αλλά να διευρυνθούν οι χώροι κίνησης των πεζών, σε κάθε σημείο όπου είναι ανεπαρκείς ή ακατάλληλοι. Είναι ανάγκη να υπάρξει πρόβλεψη για την ασφαλή κίνηση των μικρο-οχημάτων (πατίνια κ.ά.) τα οποία αυξάνονται διαρκώς και θα διεκδικήσουν χώρο από πεζούς, ποδηλάτες ή οδηγούς. Τρίτο ζήτημα είναι η αναγκαιότητα θεσμικών αλλαγών που να υποστηρίζουν τέτοιες παρεμβάσεις. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, η μείωση των ορίων ταχύτητας τόσο στους κεντρικούς δρόμους όσο και στις γειτονιές. Το Υπουργείο Μεταφορών μπορεί και πρέπει να προχωρήσει ταχύτατα σε τέτοιες κινήσεις, εναρμονιζόμενο με τις οδηγίες του ΠΟΥ, που συνιστά μέγιστη ταχύτητα σε κατοικημένες περιοχές τα 30 χλμ/ώ. Το τελευταίο ζήτημα είναι η αναγκαιότητα διατήρησης του πολυλειτουργικού χαρακτήρα της Αθήνας. Χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα προστασίας των χρήσεων και των μόνιμων κατοίκων ώστε να αποφευχθεί η μετατροπή του κέντρου αποκλειστικά σε τουριστικό προορισμό. Και οι τέσσερις αυτές επισημάνσεις είναι σημαντικές για την επιτυχία των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων, ενώ απαιτούν την αντίστοιχη βούληση και συνεργασία σε κεντρικό επίπεδο. Εμείς, ανεξάρτητα από τα παραπάνω, χαιρετίζουμε και υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία, αναμένοντας με ανυπομονησία την υλοποίησή της.

Φίλοι του Ποδηλάτου

Ποδηλάτ-ισσ-ες

Μαμάδες+ στο Δρόμο