ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω των μέτρων για την αποφυγή της μετάδοσης του κορωνοϊού, στις ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές των Φίλων του Ποδηλάτου κατά τον μήνα Οκτώβριο, θα συμμετέχουν μόνον τα ήδη υπάρχοντα μέλη του Συλλόγου. Για τον ίδιο λόγο οι εκδρομές αυτές δεν θα ανακοινώνονται από την ιστοσελίδα μας, αλλά θα γίνονται γνωστές με εσωτερικές διαδικασίες στα μέλη. Η διαδικασία για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο θα ανακοινωθεί εν καιρώ και θα εξαρτηθεί απο την τότε επικρατούσα κατάσταση.