Ποδηλατική Διαμαρτυρία για το Άλσος Παγκρατίου, Κυριακή 17 Απριλίου.