Πρόγραμμα/ Program

Τελευταίο Πρόγραμμα εκδρομών και εκδηλώσεων σε αρχείο PDF εδώ.

Latest Schedule of Tours and Events in PDF file here.


Επίσης Ποδηλατικές Δράσεις

Ενημέρωση για δράσεις σχετικές με το ποδήλατο στο www.podilates.gr


Πρόγραμμα Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2019

για εκτύπωση

Κατεβάστε και εκτυπώστε το πρόγραμμα εκδηλώσεων κι εκδρομών για το: Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2019

πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο, σε Αρχείο PDF.


Πρόγραμμα Οκτωβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013 για εκτύπωση

Κατεβάστε και εκτυπώστε το πρόγραμμα εκδηλώσεων κι εκδρομών για το: Οκτωβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2013 πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο, σε Αρχείο PDF.