Συμμετοχή στους ΦτΠ

Η συμμετοχή στις συναντήσεις. εκδηλώσεις και εκδρομές των “Φίλων του Ποδηλάτου-Αθηνών” είναι ελεύθερη και χωρίς χρηματικό αντίτιμο για όποιον ενδιαφέρεται.

Όποιος επιθυμεί να λάβει μέρος σε κάποια εκδρομή οφείλει να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε “συντονιστή“, ο οποίος θα γνωρίζει λεπτομέρειες για την εκδρομή αυτή, όπως δρομολόγια πλοίων/τραίνων, διαδρομή κλπ.

Στις εκδρομές με μεγαλύτερες απαιτήσεις (είδος και μήκος διαδρομής, συνθήκες διαβίωσης κλπ) μπορούν να λάβουν μέρος μόνο όσοι έχουν προηγούμενη εμπειρία τουριστικής ποδηλασίας, (ή πχ. να έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον μία άλλη εκδρομή των Φ.τ.Π.), και να έχουν παρευρεθεί σε τουλάχιστον μία συγκέντρωση των Φ.τ.Π.

Ο κάθε ποδηλάτης ταξιδεύει με δική του ευθύνη. Οι «Φ.τ.Π» και οι συντονιστές των εκδρομών δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, τραυματισμό ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα μπορεί να προκύψει στον ποδηλάτη ή στον εξοπλισμό του στην διάρκεια των εκδρομών.

Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να γνωρίζει ότι:

• Λαμβάνει μέρος στις εκδρομές και στις εκδηλώσεις των «Φίλων του Ποδηλάτου – Αθηνών» αποκλειστικά και μόνο με δική του/της ευθύνη και πρωτοβουλία, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις δυσκολίες των διαδρομών που συμμετέχει.

• Έχει την υποχρέωση να είναι εφοδιασμένος-η, με όλα τα απαραίτητα για την ασφάλειά του/της (πχ. χάρτη περιοχής, φαρμακείο, εξοπλισμό υπαίθριας διαβίωσης, τρόφιμα, εργαλεία κλπ).

• Γνωρίζει ότι οι εκάστοτε συντονιστές και συμμετέχοντες στις εκδρομές απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε σωματική βλάβη, απώλεια, ή ζημιά μπορεί να προκύψει στον/στην ίδιο-α, στο ποδήλατό ή στον εξοπλισμό του/της κατά τη διάρκεια των εκδρομών ή των εκδηλώσεων.

• Σε περίπτωση που πάσχει από κάποια ασθένεια, αλλεργία ή κάτι άλλο που χρειάζεται ιδιαίτερη φαρμακευτική πρόληψη-αγωγή, έχει την υποχρέωση να φροντίσει μόνος-η του/της για τα φάρμακα αυτά και να ενημερώσει εγκαίρως πριν από την έναρξη της εκδρομής τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.