Το προφίλ του Έλληνα χρήστη ποδηλάτου

Έρευνα για το ποδήλατο και τις συνήθειες των χρηστών ποδηλάτου στην Ελλάδα
Εργαστήριο Οικονομικής των Μεταφορών του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Στην έρευνα συμμετείχαν 1086 άτομα από διαφορετικούς Δήμους της χώρας.

Συμπεράσματα:

• Οι χρήστες ποδηλάτου στην Ελλάδα φαίνεται πως αυξάνονται.

• Επενδύουν σε ποιοτικά ποδήλατα, διαθέτουν εξοπλισμό και χρησιμοποιούν το ποδήλατό τους κυρίως για αναψυχή καιάθληση.Πιο κάτω, σχολιάζουμε τα συμπεράσματα στις πιο σημαντικές απαντήσεις:

ΗΛΙΚΙΑ – ΦΥΛΟ:

• Είναι κυρίως άνδρες (σε ποσοστό που ξεπερνάει το 70%) καθώςείναι μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας (από 36 – 55 ετών είναι το 65%) και σε αυτές τις ηλικίες δεν είναι συνηθισμένο για τις γυναίκες να ασχολούνται με το ποδήλατο.

• Οι μικρές ηλικίες – εκεί δηλαδή που θα έπρεπε να είναι το μεγαλύτερο κοινό του ποδηλάτου – απουσιάζουν, γεγονός που φανερώνει την έλλειψη προώθησης της χρήσης του ποδηλάτου στους νέους. Μόλις 19.6% ανήκουν στην ηλικία των 25-35 ετών.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:

• Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για θέματα που αφορούν την βιώσιμη κινητικότητα είναι υπαρκτό και είναι σημαντικό να το γνωρίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ:

• Το 26% δηλώνει πως χρησιμοποιεί το ποδήλατο έως 2 φορές την εβδομάδα ενώ το 42% το χρησιμοποιεί ως μέσο αναψυχής, το Σαββατοκύριακο.

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ:

• Η συντριπτική πλειοψηφία των ανδρών θα ήθελαν να κάνουν αστική μετακίνηση και ταξίδια, ενώ η πλειοψηφία των γυναικών θα ήθελε να κάνει αστική μετακίνηση. Επίσης σημαντικό ποσοστό αναψυχή. Το στοιχείο αυτό φανερώνει πως υψηλό ποσοστό των πολιτών θα ήθελαν να χρησιμοποιούν το ποδήλατό τους ως μέσο μετακίνησης αλλά η έλλειψη υποδομών τους εμποδίζει.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ:

• Ένα ποσοστό 30% είναι πρόθυμο να αντικαταστήσει το αυτοκίνητό του με ένα ηλεκτρικό ποδήλατο!

ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ:

• Ένα συντριπτικό ποσοστό 76.7% επιθυμεί να μειωθεί το όριοταχύτητας στις ελληνικές πόλεις στα 30 χλμ./ώρα.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ:

• Ένα ποσοστό 64.8% πιστεύει πως έχουν αυξηθεί σημαντικά ενώ ένα 30% πως έχουν αυξηθεί λίγο. Πάντως είναι γενική παραδοχή πως οι χρήστες ποδηλάτου έχουν αυξηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ:

• Το ποσοστό που θα έδινε έως 300 ευρώ, είναι μόλις 12%. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων κινείται στην κατηγορία ‪500-1800‬ ευρώ, γεγονός που φανερώνει πως το κοινό αντιμετωπίζει τοποδήλατο ως επένδυση και θέλει να το χρησιμοποιεί!