Ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι για την συμμετοχή στη διάδοση της έρευνας αξιολόγησης των δήμων… για το ποδήλατο.. https://survey.cup2000.it/index.php/851138?lang=el

Continue Reading →

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω των μέτρων για την αποφυγή της μετάδοσης του κορωνοϊού, στις ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές των Φίλων του Ποδηλάτου κατά…

Continue Reading →